Archive for mars 2011 | Monthly archive page

Reseförsäkringsjämförelse

Min familj har sedan länge förlitat sig till hemförsäkringens tilläggsförsäkring för resor men inför en riktig långresa blev vi osäkra. Har därför gjort en liten undersökning som jag delar med mig av här då det finns pengar att spara!

 

 

Har inte exakta summan för hemförsäkringens tilläggsförsäkring men tror det rör sig om ca. 1000 kr/år för hela familjen. Europeiska skulle ha drygt 3000 kr för två vuxna och ett barn och den gäller bara under aktuell resa. Belopp inom parentes avser maxbelopp/familj.

 

 

Skada Åklust (tilläggsförs. till hemförsäkring hos Länsförsäkringar) Europeiska Självrisk

Ingen på sjukdom/olycka

Stöld 1500-

Ingen Kom-i-kapp Skäliga kostnader för att ansluta till resan (pga försening allmänna färdmedel pga väder, tekn.fel, olycka samt trafikolycka med egen bil) 30.000/pers (100.000) Försening 5 tim 500-/persMinst 24 tim +1500-/persMax 7000-/pers (30.000) 3 tim 200-/vxn (barn 100-)12 tim 500-/vxn (barn 250-)  Försening bagage 5 tm 500-24 tim +1500- 3 tim 200-12 tim +500-24 tim +500 Ersättn.resa ½ resan förstörd – ny resa. Mindre tid – dagsandel. Max 30.000/pers (75.000) ½ resan förstörd – ny resa. Mindre tid – dagsandel. Max 30.000/pers (100.000) Merkostnader sjukdom/olycka Skäliga kostnader kost o logi + ev. hemresa enligt SOS Alarms villkor Max 2000 kr, där efter går hemförsäkringen in och täcker. Vårdkostnad på plats Kostn. för vård och behandl. föreskriven av läkare + resor till behandling Sjukhus o beh.kostn. under max 60 dar. Småskador max 2000-/pers Hemtransport SOS Alarm Merkostnad för försäkrade Nej, vi tar självrisk Medicinsk invaliditet Max 10 pbb Nej Inställda flyg 7000-/pers (30.000-) Samma som förseningsersättning. Konkurser Nej Nej Strejk Ja om resan påbörjats (tolkar det som att det gäller from när den köpts) Försäkringen ska vara köpt innan konflikten brutit ut för att täcka detta Outnyttjad aktivitet pga sjukdom/skada Nej Ers. mot kvitto Max 10.000-/pers. Terror/naturkatastrof Om UD avråder ersätts resan 10.000-/pers.Förlorade dar = dagsandel. Max 30.000/pers (100.000-) Skada hyrt fordon Nej Max 10.000- för självrisk Plötslig/oförutsedd händelse så resan ej kan fullföljas Ja vid sjukdom eller olycksfall. Läkarintyg krävs. 30 000 kronor/person max 100 000 kronor/familj Bagagestöld Ja om man kan styrka värde och innehav (ta kort innan du stänger locket!)

Max 2000-

Max 10.000- för färdhandlingar

Förlust av pengar pga plötslig oförutsedd händelse Max 3500 – 500-/pers (1500-) Pengastöld, olycka etc  Max 3500 – 2000-/pers (5000)