Archive for juni 2012 | Monthly archive page

Nu finns Palm Leaf att finna via Google Earth!

Närmare bestämt under Latitud 12°39’19.77″N  Longitud 101°34’12.60″O (För att skriva:  °  Gör så här: Håll ned ALT samtidigt som du skriver 248)

→ Read more